Кулінченко, ., & Леонтьєв, . (2017). ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СЕПАРАЦІЇ ВОЛОГИ НА БАЗІ SCADA-ТЕХНОЛОГІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 14-23. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2051