Мокін, ., Собко, ., Дратований, ., Крижановський, ., & Горячев, . (2017). СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ». Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 49-58. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2055