МОКІН, Б. І. et al. ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ ЗАМКНУТОЇ ЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА НАЯВНОСТІ ПОХІДНОЇ У ПРАВІЙ ЧАСТИНІ ЇЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, [S.l.], n. 3, p. 68-76, june 2017. ISSN 1997-9274. Доступно за адресою: <https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2062>. Дата доступу: 23 jan. 2018