Мокін, ., Мокін, ., Чернова, ., & Довгополюк, . (2017). ЕКВІВАЛЕНТУВАННЯ ЗАМКНУТОЇ ЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА НАЯВНОСТІ ПОХІДНОЇ У ПРАВІЙ ЧАСТИНІ ЇЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 68-76. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2062