Кухарчук, ., & Коваль, . (2017). МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ АСИНХРОННОГО ПРИВОДУ ПОХИЛОГО ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТА З ЧАСТОТНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 77-83. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2063