Барась, ., Войцеховська, ., & Ковтун, . (2017). АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДИСКРЕТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 109-113. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2078