Барась, С., Войцеховська, О., AND Ковтун, В.. "АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДИСКРЕТНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ" Вісник Вінницького політехнічного інституту [Онлайновий ресурс], Номер 3 (11 September 2017)