Прадівлянний, ., & Бондарь, . (2017). ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 119-124. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2083