Шейкус, . (2017). ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 32-40. Отримано з https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2085