[1]
Дудикевич, А., Кардаш, А. і Левицька, С. 1. ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2 (1), 96-100.