[1]
Квєтний, Р.Н. і Буняк, Ю.А. 2010. Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2 (Лис 2010), 20-22.