[1]
Михалевич, В.М. і Добранюк, Ю.В. 2010. МОДЕЛЬ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛУ НА ВІЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗРАЗКІВ ПІД ЧАС ВІСЕСИМЕТРИЧНОГО ОСАДЖЕННЯ. ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ ЛОГАРИФМІЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ НА ОСНОВІ РІЗНИХ АПРОКСИМАЦІЙ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 3 (Лис 2010), 99-102.