[1]
Лежнюк, П.Д. і Ілюхін, М.О. 2010. ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОБ’ЄКТИВНИМ ПРОЦЕСОМ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТА І СУБ’ЄКТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2 (Листоп. 2010), 50–54.