[1]
Капустян, В.О. і Когут, О.П. 2010. ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 1 (Лис 2010), 113-117.