[1]
Юдін, О.О. і Квєтний, Р.Н. 2010. ОПТИМІЗАЦІЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ NURBS-КРИВИМИ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 4 (Листоп. 2010), 69–72.