[1]
Мокін, В.Б. 2010. Узагальнена одновимірна модель процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 3 (Листоп. 2010), 25–30.