[1]
Безвесільна, О.М., Киричук, Ю.В. і Назаренко, Н.М. 2021. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 1 (Лют. 2021), 21–28. DOI:https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-21-28.