[1]
Кавецький, В.В. 2010. Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2 (Листоп. 2010), 24–30.