[1]
Голубєва, Т.О. 2010. Нечітка оцінка складності завдання в процесі розробки програмного забезпечення. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 3 (Листоп. 2010), 68–72.