[1]
Лежнюк, П.Д. і Мірошник, О.О. 2015. Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 1 (Берез. 2015), 71–79.