[1]
Благодир, Л.М. 2014. Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 6 (Груд. 2014), 56–62.