[1]
Ящолт, А., Присяжнюк, Ю. і Костик, В. 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОД РІЧОК ЗАСОБАМИ ГЕОСТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ З УРАХУВАННЯМ НАПРЯМКУ ЇХ ТЕЧІЇ, ЗВИВИСТОСТІ ТА ТОПОЛОГІЇ ПРИТОК. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 5 (1), 83-90.