[1]
Монашненко, А. 1. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 4 (1), 110-113.