[1]
Мороз, О.О. 2010. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми аграрного ринку. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 5 (Листоп. 2010), 16–23.