(1)
Семчук, Ю. С.; Ящолт, А. Р. Геостатистичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону. Вісник ВПІ 2013, 17—21.