(1)
Дудикевич, А.; Кардаш, А.; Левицька, С. ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту 1, 96-100.