(1)
Квєтний, Р. Н.; Буняк, Ю. А. Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 20-22.