(1)
Джеджула, В. В. МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ В ПРИМІЩЕННЯХ З ПОВІТРЯНИМ ОПАЛЕННЯМ. Вісник ВПІ 2010, 29-31.