(1)
Ведміцький, Ю. Г.; Кухарчук, В. В. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ. ПЕРША ТА ДРУГА ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ. Вісник ВПІ 2010, 7-12.