(1)
Капустян, В. О.; Когут, О. П. ПРО ДОПУСТИМІ ЗБУРЕННЯ ОБЛАСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ В КОЕФІЦІЄНТАХ НЕЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ ЗАДАЧ ДІРІХЛЕ. Вісник ВПІ 2010, 113-117.