(1)
Юдін, О. О.; Квєтний, Р. Н. ОПТИМІЗАЦІЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ NURBS-КРИВИМИ. Вісник ВПІ 2010, 69-72.