(1)
Мокін, В. Б. Узагальнена одновимірна модель процесів самоочищення та розбавлення стічних вод у розгалуженій річковій системі. Вісник ВПІ 2010, 25-30.