(1)
Журахівський, А.; Яцейко, А.; Масляк, Р. СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ВІД ДІЇ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2016, 128-132.