(1)
Заюков, І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ, МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2017, 34-40.