(1)
Бортник, Г. Г.; Бортник, С. Г. Дослідження інтегральної нелінійності аналого-цифрового перетворювача у базисі дискретних функцій Фур’є. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 117-119.