(1)
Кондратенко, Н. Р.; Куземко, С. М.; Ткачук, О. А. Обробка сигналів за допомогою вейвлет-перетворення. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 129-132.