(1)
Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Новицький , Д. В. . МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НВЧ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Вісник ВПІ 2021, 7-13.