(1)
Безвесільна, О. М.; Киричук, Ю. В. .; Назаренко, Н. М. . МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ЗБУРЕНЬ НА РОБОТУ ДВОКАНАЛЬНОГО П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ГРАВІМЕТРА. Вісник ВПІ 2021, 21-28.