(1)
Мороз, О. О. Історія формування концептуальних засад теорії аграрного реформування в Україні. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 20-26.