(1)
Прокопчук, С. П.; Петрук, Р. В. Утилізація залишків хлорвмісних пестицидів. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 45-49.