(1)
Осадчук, В. С.; Осадчук, О. В. Мікроелектронний частотний перетворювач магнітного поля з активним індуктивним елементом. Вісник ВПІ 2010, 92-96.