(1)
Кавецький, В. В. Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу. Вісник ВПІ 2010, 24-30.