(1)
Голубєва, Т. О. Нечітка оцінка складності завдання в процесі розробки програмного забезпечення. Вісник ВПІ 2010, 68-72.