(1)
Кравець, П. І.; Жеребко, В. А.; Василевська, Х. С.; Степанчук, О. О. ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ НА АПАРАТНІЙ ПЛАТФОРМІ COMPACTRIO. Вісник ВПІ 2010, 66-70.