(1)
Михалевич, В. М.; Крупський, Я. В.; Михалевич, О. В. ГЕНЕРУВАННЯ НЕВИРОДЖЕНИХ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2010, 100-104.