(1)
Лежнюк, П. Д.; Мірошник, О. О. Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв. Вісник ВПІ 2015, 71-79.