(1)
Благодир, Л. М. Використання моделей виробничої функції для забезпечення ефективності функціонування переробних підприємств олійножирової галузі України. Вісник ВПІ 2014, 56-62.