(1)
Ракитянська, Г. Б. Побудова класифікаційних нечітких правил на основі оберненого логічного виведення. Вісник ВПІ 2014, 99-107.