(1)
Мороз, О. О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми аграрного ринку. Вісник ВПІ 2010, 16-23.