Дудикевич, А., Кардаш, А., & Левицька, С. (1). ПOБУДОВА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ДІРІХЛЕ ДЛЯ РІВНЯННЯ ПУАССОНА В СФЕРИЧНИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (2), 96-100. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1112